Om vindkraft kort

Vindkraft reality check

  1. Döda fladdermöss och fåglar - många redan hotade.
  2. Destroy och fragment djurliv livsmiljö och våtmarker.
  3. Industrialisera landsbygden landskap med spretande faciliteter 400-ft turbiner, tunga tillfartsvägar, transformatorer och kraftledningar.
  4. Orsak ohälsa förlust av bultande lågfrekventa brus.
  5. Subventioneras av skattebetalarna till förmån för stora energi- och privata investerare.
  6. Inför instabilitet, kostnader balansering och ineffektivitet till elnätet.
  7. Öka el priser.
  8. Intermittent, mycket varierande, nondispatchable ström produktionen motsvarar sällan med efterfrågan.
  9. Komplett backup krävs för perioder utan och låg vind - Inga konventionella kraftverk kan stängas.
  10. Hård vind områden är långt ifrån hög belastning områden.
  11. Ingen betydande minskning av fossila bränslen per el som förbrukas har någonsin dokumenterats.
  12. Sandheden er att CO2-utsläpp ökar ju fler vindkraftverk som sätts upp i landet
  13. Der finns en stor enighet blandt forskare om en skyddsavstånd på minst 2000 m fra 150 m hoge vindkraftverker til fastigheter. Australien og England har ett skyddsavstånd på 2000 m på grund av oro för effekter på hälsan. Skyddsavståndet i Frankrike og Tyskland är 1500 m.
  14. Att inlagga svenska forlegade avstandskrav pa 500 meter, kan betraktas som ett bristande kunskap som inte lever upp till Miljobalkens grundkrav. Langre sakerhetsavstand maste inforas, for att ge boende intill vindkraftsindustriella anlaggningar full rattsakerhet. 
  15. Ny nationell och internationell rapportering talar nu for att omfattande stressbelastning, somnstorningar och forsamrad somnkvalite (djupsomn) uppstar vid patvingat vindkraftsbuller i genuin lantlig miljo.
  16. Naturvardsverkets samlade material ger nu stod for riktvarde 35 dBA, genom regelverk for lagfrekvent ljud (2012-01-27), omrade med lagt bakgrundsljud, tonalitet samt rapport 6241, kunskapssammanstallning, nya internationella riktvarden (Tyskland, England, Danmark). Omradet ved Hagstad er et område med lagt bakgrundsljud.

  17. Sveriges främsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott vurderer april 2012, at vindkraften är en katastrof för landet.

Vind: Det är inte värt det.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...
Du kan lide denne side