Natur og Miljö

Der kommer til at stå en vindmølle der rager 150 m op bag træerne i baggrund ca. i midten af billedet.

Se overfor billeder fra Gisslaköp og områderne omkring de planerede vindkraftverker.

Natur og Miljö ved Hagstad
Hagstad vindkraftverk
planeras in i ett unikt lugnt naturområde Vaggeryds kommun har betegnet som vildmärkslignande. I en radie på 1000 meter mellan de båda norra vindkraftverken kan man på artportalen.se se att 7 rödlistade arter har hittats och 45 observationer har gjorts. Dock visas de ej och detta kan bero på att de är skyddade och därmed ej visas. I en radie på 500 meter från det södra verket kan man hitta två stycken rödlistade växter på artportalen.se. Växterna som finns i området är Blylav, Lungalav, Rävticka, Bårdlav, Kabbleka, Blåsippa, Trädgårdsstormhatt, Svart trolldruva, Vitsippa, Akleja, Backsippa, Smörblomma, Ältranunkel, Revsmörsblomma och Smörblomma. De två första växterna är rödlistade.

Det finns en stor population av fladdermöss och det finns många rovfågler i området.
Det har under de senaste åren varit rovfågelbo nära 2 av de planerade vindkraftverken. Det har under många år varit uppfödning Crane i våtmarken söder om Verk 1. Svart hackspett och grönt hackspett ses nästan dagligen i området.

Söder om verkens etablering, i Hagstad finns ett område som är ett Skogligt biotopskyddsområde, totalarealen för området är 4,1 hektar land. Området går under kommunens/riksdagens Miljömål som punkt 12; Levande skogar. Beslutet skedde 2001-12-18 och beslutstypen var beslut om bildande av Skogligt biotopskyddsområden .

Det finns även ett Skogligt biotopskyddsområde öster om verk 2 och 3. Arealen är 1 hektar och började gälla från 2005-04-11. Detta område hamnar också under kommunens/riksdagens Miljömål som punkt 12; Levande skogar. De stora vindkraftverk, enligt vår uppfattning, påverkar båda dessa områden- bara vet att du både kan se och höra dem även i dessa områden. 

Vindkraftverkerne er belägen i et våtmarksområde när Dalåsa mosse (som är beläget norr om vindkraftverk 1) men der också våtmark syd for verk 1. 

I förslaget till Väggeryd Kommune översiktsplan kan man läsa bland annat dessa citat:

Ett av riksintresseområdena (det södra) sammanfaller med det vildmarksliknande området i skogarna söder om Bondstorp. Där är naturen i väldigt låg utsträckning påverkad av modernt skogsbruk och området är också tyst och obefolkat. Vaggeryds kommun anser att detta är ett värde som kommer att gå förlorat om vindkraftstutbyggnad sker i området och därför är man inte positiv till utbyggnad i detta område.”

Den planerade
 vindkraftverk 2 ock 3 ligger inom vildmarken, så att kommunen knappast kan godkänna inrättan av dissa Verk här om de måste leva upp till sina åsikter.


Vindkraften hård mod hackende rovfugle:
http://www.skanskan.se/article/20120418/HORBY/704189859/1019/-/vindkraften-hot-mot-hackande-rovfaglar

Naturvårdspolitiken har kraftigt försämrats
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/djur-och-natur/biologisk-mangfald/granskning-av-naturvardspolitiken/

Fladdermöss hotar vindkraft
http://www.ostran.se/nyheter/Kalmar/Fladdermoess-hotar-vindkraft

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...
Du kan lide denne side