Artikler og links

Personer som bor nära ett vindkraftverk kan drabbas av allvarliga hörselskador och i värsta fall till och med av dövhet. Det hävdas i en tysk undersökning som refererats i ärevördiga Royal Societys tidskrift Open Science (september).
Några av de kringboende fortsätter att kämpa emot vindkraftetableringen i Hagstad nordväst om Skillingaryd. Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet.– Vi har nu kontaktat klimat och miljöministeren för att ge uttryck för den i maktlöshet vi känner inför Vaggeryd kommun och det svenska rättssystemet på vindkraftområdet som uppenbarligen inte fungerar i frågan om vindkraft. Viktiga lagar som ser till den svenska landsbygden, naturen och säkerställandet av människors hälsa respekteras inte
Samtidigt som vindkraften kraftigt byggs ut, kopplas de olika europeiska elnäten ihop allt tätare. Det här skapar en rad problem för den svenska elproduktionen, inte minst mot bakgrund av att vindkraften är kraftigt subventionerad.
Svensk Vindenergi får miljontals kronor av vindkraftsindustrin för att sprida osanningar och rena lögner om vindkraft. Nu senast i ST den 25 juni skriver Anton Steen att mer vindkraft bland annat leder till lägre elpriser
Vindkraftverk inte bara dödar fåglar och fladdermöss, de gör dessutom människor allvarligt sjuka, och de förorenar miljön

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...