Bygglov bevilja

Vaggeryd Kommun har beslutat at bevilja bygglov for 3 vindkraftverk inom fastigheten Hägstad 1:14. Se här:
 
 
Beslutet är mycket överraskande eftersom praktiskt taget alla argument talar mot byggnaden på denna plats. Vi har granskat detta vindkraft projektet och funnit att informationen om detta projekt på många punkter är mycket bristfällig och felaktig. Det er mycket otillfredsställande, at Miljö och Byggnämnden i deres motivering for beslutt inte har besvarat vor många viktiga frågor, som relaterer sig til den nyaste forskning på vindkraftområdet, nya regelverk, international erfarenthet och Vaggeryd Kommun egen vindkraftpolicy för placering av vindkraft. Se vor synnpunkter här:
 
 
Du kan läse Green Extremes Miljöanmellan, som vi finder brisstfäldig her:
 

Riktlinier for vindkraft i Vaggeryd Kommun finns i Översigtplanen 2012, som er överklagede til Forvältningsrätten . Vi undrar verkligen att Vaggeryd Milljö - och byggforvaltningen kan ge bygglov till Hagstad vindkraftverk innan beslutet från Förvaltningsrätten.
 
 
 
Fristen for at overklaga til Länsstyrelsen i Jonkobing er ca. d. 24. maj 2013.
 
Alle de aktuelle och vigtige papirer i dette projekt är samlet på denna side. Vi opfordrer alle berørte granner til vindkraftverkerne til at granske dette mycket bristtfäldige projekt och sende deres protester til Länsstyrelsen. 
 

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...